Një sërë vendesh i nënshtruan një kritike të rreptë SHBA në Këshillin e OKB-së për të Drejtat e Njeriut gjatë shqyrtimit të pasqyrës periodike Univesale të SHBA. Gjithsej morrën fjalën përfaqësuesit e 87 vendeve, të cilët përveç gjithë tjerash, i bënë thirrje Uashingtonit për të anuluar bllokadën e Kubës, për ti dhënë fund krimeve të trupave amerikae jashtë shtetit, për të ndalur torturat, për të mbyllur burgjet sekrete, për të pezulluar operacionet e paligjshme ushtarake përtej kufijve të vendit.