Zhvillimi i tregut ushqimor duhet të bëhet masë kryesore për garantimit të sigurisë ushqimore të Rusisë. I tillë është lajtmotivi i fjalimeve të pjesëmarrësve të Forumit të II-të Ndërkombëtar “Siguria ushqimore e Rusisë-2010”, që u hap në Shën Peterburg. Në momentet aktuale importi i ushqimeve në Federatën Ruse i tejkalon të 65%. Gjatë kësaj cilësia e produkteve lë shumë për të dëshiruar. Pjesëmarrësit e Forumit janë mëse të bindur se në qoftë se të gjitha masat e propozuara do të miratohen pa vonesë, atëhere që pas 3-5 vjetësh prodhuesit rusë do të mund të sigurojnë plotësisht nevojat e popullsisë me produkte cilësore.