SHBA kanë likuiduar deri në momentet aktuale 80% të arsenalit të armës së vet bërthamore. Për këtë deklaroi Agjencia e meterialeve kimike të trupave tokësore të SHBA. Utilizimin e lëndëve helmuese të luftës kimike SHBA duhet ta përfundojnë, sipas kërkesave të Konventës Ndërkombëtare mbi ndalimin e përdorimit të armës kimike, aty nga muaji prill i vitit 2012. E megjithatë, ekspertët joqeveritarë amerikanë vënë në dukje, se ky proces do të mund të përfundojë vetëm në vitin 2021. Rusia, e cila zotëron po ashtu si dhe SHBA rezerva të mëdha arme kimike, do të mund ta përfundojë utilizimin e plotë të saj në fund të vitit 2015.