0Një nga institutet kryesore humanitare të vendit, Universiteti Humanitar Shtetëror Rus (РГГУ-RGGU) kremton jubileun e vet 80-vjeçar. Ai u krijua në vitin 1991 mbi bazë të Institutit Shtetëror Historiko-Arkivor të Moskës. Në të kanë punuar dhe punojnë shumë shkencëtarë të njohur, themeluesit e shumë shkollave dhe drejtimeve shkencore. Aktualisht në strukturën e Universitetit    hyjnë 8 institute të larta të drejtimit arsimor historiko-arkivor, psikologjisë, ekonomisë, juridikut, astrologjisë, kulturave evropiane dhe orientale si dhe masmedias.