Zëri i Rusisë Bashkimi Europian si organizatë fetare është kurorëzuar me dështim, mendon ish Kryeministri i Francës Eduart Balladur. Në intervistën e vet dhënë për gazetën franceze Le Monde, ai vuri në duke, se "27 vendet kanë sisteme shumë të ndryshëm socialë dhe juridikë". Ne mbartim në vetvete rrezikun e zgjerimit, vendimi për të cilin ishte marrë me shumë nxitim", është i sigurt ish Kryeministri. Sipas mendimit të  Eduart Balladurit, Marrëveshja e Lisbonës, i destinuar për të krijuar bazën institucionale për drejtimin e zgjerimit të BE, solli në "deficitin e pushtetit".