Zëri i Rusisë Policia në Rusi do të jetë e tillë, si ajo që ekziston në vendet e zhvilluara. Projekti në përputhje me ligjin u diskutua në mbledhjen në rezidencën jashtë Moske të Dimitri Medevdievit. Ai vuri në dukje, rëndësinë e diskutimit shoqëror të këtij dokumenti. Sipas fjalëve të tij, riemërimi i policisë i parashikuar nga projektligji nuk është ndryshim i thjeshtë i emërimit. Policia duhet të jetë bashkëkohore dhe strukturë efektive, të mbrojtjes së të drejtave dhe sigurisë së shtetasve.