0Ish Presidenti i Bashkimit Sovjetik Mihaill përfundoi punën mbi librin e vet të ri. Vepra prej 555 faqesh mban titullin "Vetëm për vetëm me veten. Kujtime dhe përsiatje", i tha ai korrespondentit të Agjencisë RIA Lajmet dhe shtoi, se do të donte ta botonte veprën e vet edhe në Rusi, edhe jashtë shtetit. Sipas fjalëve të tij, ky libër përsiatjesh nuk është dhe aq politik, se sa mbi jetën e tij personale dhe njerëzit e afërt për të në kontekstin e historisë së vendit.