Në kryeqytetin e Abkhazisë - Suhumi mbërriti një autokolanë speciale me ndihma humanitare nga Rusia. 18 kamionë sollën ruse në Suhumi konserva, batanije dhe veshmbathje. Këto ndihma destinohen për invalidët, qytetarët me të ardhura modeste, familjet me shumë fëmijë.