0Raundi i radhës i diskutimeve në lidhje me garantimin e sigurisë dhe stabilitetit në Transkaukazi po fillon sot në Gjenevë. Në konsultimet që zhvillohen nën drejtimin e OKB-së, BE dhe OSBE marrin pjesë delegacionet e Abkhazisë, Osetisë së Jugut, Gjeorgjisë, Rusisë dhe SHBA. Raundi i tanishëm u ndodh nën rrezik mosrealizimi pas saj kur Presidenti i Abkhazisë njoftoi, se Suhumi ndërpret pjesëmarrjen e vet në raundin e 12 të diskutimeve me qëllim që ndërmjetësit të kenë mundësi të përgatisin propozime konkrete, të peshuara e të menduara mirë. Pozita e tij u diktua nga përfundimet e takimit të fundit.