0Mbledhja e Komisionit për modernizimin dhe zhvillimin teknologjik të ekonomisë do të mbahet sot nga Presidenti Dimitri Medvediev. Planifikohet diskutimi në të i problemeve që kanë të bëjnë me tregun e  investimet kapitale venture, tendencat botërore dhe praktikën ruse. Investimet venture presupozojnë investimin e kapitaleve në ndonjë biznes inovativ perspektiv, i cili nuk ka marrë ende akses në bursë.