0Rusia dhe SHBA arritën në marrëveshje për zhvillimin e bashkëpunimit afatgjatë në sferën energjetike. Në kuadrin e komisionit dypalësh presidencial u miratua dokumenti që përcakton bashkëveprimin në drejtime të tilla si efikasiteti energjetik dhe zhvillimi i burimeve të rikuperueshme të energjisë, përpunimi i teknologjive inovative në sferën e energjetikës së pastër si dhe në drejtimin e sigurisë energjetike.