0Ngjarjet aktuale ndërkombëtare dhe informacioni që ka të bëjë me modernizimin e Rusisë në sferën ekonomike, biznesit dhe politikës përmbahen në Internet faqen e re që po hapet në Twitter. Një nga detyrat e site ModernRussia.com do të bëhet paraqitja auditorit të huaj të informacionit të saktë e të vërtetësishëm në lidhje me klimën investuese, mbi mundësitë që krijohen në sferën ekonomike dhe fusha të tjera të jetës së vendit. Vizitorët e site do të mund të marrin pjesë në diskutimet e debatet në internet-forume. Kjo do ta ndihmojë qeverinë për të gjetur rrugëzgjidhjet e problemeve dhe detyrave ekzistuese.