0Në MPJ të Federatës Ruse po fillon nga puna Mbledhja e pestë e ambasadorëve nën devizën "Diplomacia ruse dhe ndihma për modernizimin e vendit". Sipas fjalëve të Zëvendësit të parë të kreut të Ministrisë së jashtme ruse Andrei Denisov, dikasteri ka ndërmend të "zhvillojë invetarizimin e planeve në drejtimin e politikës së jashtme dhe të përvijojë orientimet për veprimet e mëtejshme". Në MPJ janë përpunuar bile dhe kriteret e efikasitetit, të cilat konsistojnë, në veçanti, në krijimin e një imazhi më të favorshëm investues, ekonomik dhe partnerial të Rusisë.