Zëri i Rusisë Rusia do të marrë pjesë në konkursin europian të projekteve për mbrojtjen e Tokës nga rreziku kërcënues i kometave dhe asteroidëve, që do të fillojë në 20 korrik. BE ftoi për pjesëmarrje në konkurs Rusinë dhe SHBA-s. Është plotësisht e mundur gjithashtu edhe pjesëmarrja e Japonisë. Në të ardhmen planifikohet të kalohet tek realizimi teknik i projektit të miratuar. Konkursi do të zgjasë 4 muaj.