0"Gazprom" dhe Rumania filluan diskutimin për pjesëmarrjen e mundshme të këtij vendi në projektin e ndërtimit të gazsjellsit "South Stream" duke shtrirë në territorin e vet tubacionin transit, njoftuan në holldingun rus të gazit. Në një kohë të afërme do të bëhet llogaritja tekniko-ekonomike e ndërtimit të gazsjellësit transit si dhe argumentimi tekniko-ekonomik i krijimit të rezervuarit nëntokësor të gazit në Rumani në kuadrin e këtij projekti.