0Punën e mjekëve gjatë konflikteve të armatosur, operacioneve paqësore, gjatë likuidimit të pasojave të avarive teknologjike dhe katastrofave natyrore do ti diskutojnë specialistët në kongresin e parë europian të mjekësisë ushtarake, i cili u hap sot në Rusi. Në të marrin pjesë rreth 20 delegacione nga Rusia, Bashkësia e Shteteve të Pavarura, BE dhe NATO. Në rend të ditës së forumit është bashkëveprimi i shërbimeve mjekësoro-ushtarake me njëri tjetrin dhe organizatat ndërkombëtare.