0Mbështetja e sistemit kreditoro-financiar të Rusisë është "një nga drejtimet prioritare të veprimtarisë së qeverisë". Këtë konfirmoi Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin në telegramin e vet përshëndetës për pjesëmarrësit e Kongresit të XIX-të Ndërkombëtar Bankar , i cili do të hapet në Shën Peterburg. Kryeministri theksoi, se udhëheqja e vendit shpreson tek "pjesëmarrja konstruktive e komunitetit bankar në zgjidhjen e detyrave të rëndësishme ekonomiko-sociale".