0Presidenti i Rusisë Dimitri Medvediev mendon, se pas krizës financiare të viteve 2008-2009, drejt problemeve ekonomike duhet ecur, duke u bazuar jo vetëm në "pragmatizmin e zhveshur ekonomik, por duke studjuar mirë bashkëveprimin midis kulturës, moralit dhe zhvillimit ekonomik". Për këtë deklaruan në takimin me pjesëmarrësit e simpoziumit "Kultura, ndryshimet kulturore dhe zhvillimi ekonomik". Sipas fjalëve të Medvedievit, këto çështje janë aktuale dhe për politikanin.