0Këshilli i Federatës-Dhoma e lartë e parlamentit-ratifikoi Kodin doganor, i cili themelon dokumentin e Bashkimit Doganor midis Federatës Ruse, Bjellorusisë dhe Kazakistanit. Marrëveshja e nënshkruar në nëntor të vitit 2009 ka të bëjë me rregullin e transportit të mallrave nëpërmejt kufijve, ruajtjen e përkohshme, deklarimin doganor, kryerjen e kontrollit doganor dhe pagesat e detyrimeve doganore, njofton Agjencia "RIA Lajmet".