0Parashikimi ekonomik i përgatitur nga qeveria lejon pritjen e rritjes së qendrueshme të GDP-së së Rusisë. Për këtë deklaroi Presidenti Dimitri Medvediev në mbledhjen kushtuar buxhetit të dikastereve kryesore. Sipas fjalëve të tij, rritja mund të përbëjë nga 3 deri në 6% në vit. Presidenti vuri në dukje, në qoftë se ky parashikim do të konfirmohet, atëherë shteti do të mund të dërgojë më shumë mjete financiare për modernizimin e ushtrisë ruse dhe aty nga viti 2015 duhet të përbëjë jo më pak se 30%.