0Koncerni gjerman "Siemens" do të ndërtojnë në Perm së bashku me kompaninë ruse "Iskra-Avigaz" ndërmarrjen për prodhimin e pajisjeve kompresuese. Investimet e tij për këtë projekt përbëjnë rreth 50 milionë euro. Furnizimi i parë i prodhimeve për konsumatorët është planifikuar për vitin 2013. Ndërmarrja do të hedhë çdo vit në treg rreth 60 kompresorë me kapacitet nga 6 deri 32 megavat. Duke përdorur teknologjinë "Siemens", specialistët rusë do të krijojnë prodhimin e vet bashkëkohor.