0Rusia përcaktoi për Kirgistanin grantin prej 20 milionë dollarësh, njoftoi Përfaqësuesi special i Presidentit të Federatës Ruse për zhvillimin e marrëdhënieve me Kirgistanin Vladimir Rushajllo. Në një kohë të afërme do të jepet edhe krediti i leverdisshëm prej 30 milionë dollarësh. Vladimir Rushajllo konfirmoi gatishmërinë e Rusisë për ofrimin e ndihmës së domosdoshme Kirgistanit dhe theksoi rëndësinë e ruajtjes së stabilitetit socialo-ekonomik në republikë.