0E gjithë bota katolike kremton më 18 maj 90 vjetorin e ditëlindjes së Karol Jozef Wojtyla, i cili hyri në histori me emrin Papa i Romës Gjon Pali i II-të. Në katedralet më të mëdha katolike të shumë vendeve po zhvillohen liturgji për nder të kujtimit të potifikut sllav.