0Presidenti rus Dimitri Medvediev dha urdhër për përcaktimin në vitin 2010 të shumës prej 1 miliardë rublash pesë organizatave jo komerciale dhe jo qeveritare, njoftoi site i Kryetarit të shtetit. Mjetet financiare do ti përcaktohen pikërisht atyre organizatave jo komerciale dhe jo qeveritare, që marrin pjesë në zhvillimin e instituteve të shoqërisë civile, realizimin e projekteve sociale.