0Kupola e re mbrojtëse u transportua për në pusin e naftës në Gjirin Meksikan. Inxhinierët kanë ndër mend të minimizojnë në mënyrë maksimale probabilitetin e faktorëve të disfavorshëm dhe vetëm nesër kanë ndërmend të fillojnë instalimin e konstruksionit. Herën e kaluar në kupolën me përmasa më të mëdha u krijua njëfarë lloj tape prej hidratesh - kristalesh metanit, që bllokuan futjen e naftës në kupolë.