Zëri i Rusisë  


Shkarko audiofailin

Pas miratimit të paketës së ndihmës preventive financiare në rast shpërthimi të ndonjë krize të re ekspertët konfirmojnë, se tani spekulatorëve do tu duhet të fashisin aktivitetin: ata i distancuan nga rifinancimi i borxheve shtetërore të anëtarëve të Eurozonës. Qeveritë në nevojë do ti mbyllin vrimat e deficiteve me mjetet e fondit antikrizë me vëllim prej 750 miliardë eurosh, të financuar bashkarisht nga Bashkimi Europian dhe FMN. Ato nuk do të jenë më të detyruara që këtej e tutje të lypin mjete në tregjet financiare. Por skeptikët nuk janë fort të prirur ti zënë besë të ashtuquajturës "ombrellë financiare". Liderët europianë për të satën herë me radhë nuk ingranuan bankat e mëdha për pjesëmarrjen në aksionet shpëtuese, konstaton Drejtori i Institutit të Ekonomisë Gjermane Michael Hϋthers (Mihael Hjuter). Pasi i mbushën mirë xhepat me krizën greke, ato mund të ristrukturizonin një pjesë të detyrimeve financiare të Athinës. Habi të madhe shkaktoi, në përgjithësi, vendimi i Bankës Qendrore Europiane për ti blerë vetë borxhet e zhvleftësuara të vendeve problematike të BE. Në SHBA dhe në Britaninë e Madhe kjo praktikë tashmë çoi në rritjen e qenësishme të masës së parave - lajmëtares së sigurt të inflacionit. Banka Qendrore Europiane konfirmon me bindje të plotë, se BE nuk e kërcënon aspak një gjë e tillë: përmasat e intervencioneve do të jenë shumë e shumë më të vogla. Së bashkë me masat e tjera - sterilizimin e tepricave të qarkullimit të parave - stabiliteti i euros është i garantuar. Mekanizmi antikrizë i bërë publik në samit nuk doli që nuk doli në dritë. Po ashtu si dhe masat për frenimin e spekulatorëve, afaristëve. Për të satën herë tingëlloi fjala: pastaj. Asgjë tjetër përveç injeksioneve financiare. Mos vallë mjetit univeral? Dëgjoni mendimin e Zëvendës drejtorit të Institutit të Ekonomisë Botërore dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare Ivan Koroljov: "Tani për tani të gjitha masat e marra ngjasojnë më tepër me masën antispekulative. Tu demonstrohet spekulatorëve dhe afaristëve se loja me uljen e vlerës së euros nuk është aspak produktive, efikase. Përsa i përket mekanizmit të parandalimit të krizës, ai nuk mund të përpunohet kurrsesi për 2 netë. Por situata në tregjet e aksioneve është e favorshme. Në perspektivë ruhet rreziku i inflacionit. Deficitet e mëdha të buxheteve duhet të çojnë në shpërthimin e inflacionit, siç ndodhi një gjë e tillë në vitet 70-të. Një rrezik i tillë ekziston vërtet. Dhe siç tregon përvoja shekullore, kjo gjë (pra, mbulimi i deficitit) është më e lehtë të zgjidhet me ndihmën e inflacionit", thotë Ivan Koroljov. Po për ç'masa të mundshme kundër shkelësve keqdashës bënë fjalë herë pas here liderët e Bashkimit Europian? Tu privohet atyre përkohësisht e drejta e zërit në BE (sipas parimit: hesht, në qoftë se nuk ke para). Të përjashtohen nga Eurozona apo dhe përfundimisht nga radhët e vetë  BE? Gjë për të cilën do të nevojitet përpunimi i Traktatit të Mastrihtit duke përfshirë suplementarisht në të edhe pikën mbi krijimin e qeverisë ekonomike të zonës së euros. Gjatë kësaj çdo partner i klubit elitar do të jetë i detyruar të paraqesë projektin e buxhetit fillimisht për marrjen e pëlqimit nga ana e kolegëve dhe vetëm pas miratimit të tyre ai të dërgohet në parlamentin kombëtar. I gjithë problemi do të konsistojë vetëm tek konsensusi. Është tejet e dyshimtë mundësia e arritjes së asaj që të gjitha vendet e BE, veçanërisht ato të vogla, të shprehin gatishmërinë për ekzekutim vullnetar. Sepse shumica e ideve mbi reduktimin e sovraniteteve vijnë nga "lokomotivat" e BE - Gjermania dhe Franca.