0Qeveria e përkohshme e Kirgistanit zhvilloi mbledhjen konstitucionale për përpunimin e projektit të Ligjit kryesor të vendit. Kryetarja e qeverisë së përkohshme Roza Otunbajeva kujtoi, se në projektin e Kushtetutës së re propozohet zgjedhja e kryetarit të shtetit vetëm për një afat dhe reduktimi i qenësishëm i plotfuqishmërive të tij.