0Nënshkrimi i Traktatit të ri mbi shkurtimin e Armatimeve Strategjike Ofensive (ASO) midis Rusisë dhe SHBA-s shënon fillimin e etapës së re të procesit të çarmatimit, deklaroi Sekretari i përgjithshëm i OKB Ban Ki Moon. Bashkë me këtë ai vuri në dukje domosdoshmërinë e arritjes së progresit në reduktimin e armatimeve konvencionale. Sipas fjalëve të Sekretarit të përgjithshëm të OKB-së, "OSBE-ja duhet të vazhdojë përpjekjet e veta për reanimacionin  e Traktatit mbi Forcat e Armatosura Konvencionale në Europë".