0Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) përcakton 3 problemet kryesore që kanë të bëjnë me ruajtjen e shëndetit të kombit: furnizimi i popullsisë me ujë të pijshëm, ndotja e ajrit dhe dheut. Pavarësisht nga fakti se Rusia zotëson 1/5 e rezervave të përgjthshme botërore të ujit të pijshëm, 40% e burimeve të ujit nuk i përgjigjen normave sanitare. Ndotësi kryesor i ajrit në Federatën Ruse është plumbi. Këto vitet e fundit problem shumë i mprehtë është bërë ndotja e dheut nga lëndët kimike dhe mbetjet e ndryshme. Vëlllimi i përgjithshëm i mbeturinave të pautilizuara në Fedratën Ruse vlerësohet në 82 miliardë tonë.