0Në Rusi u krijua "Lidhja ndërkombëtar e transmetuesëve rusishtfolës", iniciatore e së cilës doli Radiokompania shtetërore ruse "Zëri i Rusisë". Idenë e krijimit të kësaj lidhjeje e mbështeti edhe Presidenti Dimitri Medvediv. Sipas fjalëve të Drejtorit të radiokompanisë "Zëri i Rusisë"Andrei Bistrickij, çdo pjesëmarrës i "Bashkimit ndërkombëtar" do të ketë një avatazh të caktuar, para së gjithash, krijues. Partnerët e kësaj lidhjeje nga dhjetra vende të Bashkësisë së Shteteve të Pavarura, Europa, SHBA dhe Izraeli shprehën dëshirën për tu bërë radiostacione rusishtfolëse.