Krerët e dikastereve bujqësore të vendeve të BRIK-ut, në të cilin hyjnë Brazili, Rusia, India dhe Kina, nënshkruan në Moskë deklaratën për garantimin e sigurisë globale të ushqimit dhe luftën kundër urisë. Në këtë dokument theksohet, se për garantimin sigurisë ushqimore janë të domosdoshme tregu botëror që funksionon mirë dhe sistemi ushqimor tregtar dhe bujqësor, që janë pikat kryesore për parimet e drejtësisë dhe mungesën e diskriminimit.