0Për bashkëveprimin e shërbimeve speciale, biznesit dhe shoqërisë civile për parandalimin e sulmeve terroriste u shpreh Kreu i Qendrës Antiterroriste të Bashkësisë së Shteteve të Pavarura (BSHP) në Moskë. Ai theksoi, se në qendër të vemendjes duhet të jetë lufta kundër kiberterrorizmit dhe krimeve të tjera në sferën e teknologjive të larta. Pjesëmarrësit e takimit u shprehën për bashkëpunimin e ngushtë të shteteve të BSHP-së në luftën kundër terrorizmit.