0Në 15 vitet e afërta Rusia duhet të bëhet një nga tregjet infrastrukturorë më të mëdhenj dhe më dinamikë në botë. Një konkluzion i tillë përmbahet në raportin e kompanisë së autoritetshme të konsalltingut "CG/LA Infrastructure". Në të vihet në dukje, se vëllimet e kapitalit që i nevojitet Rusisë për zhvillimin e infrastrukturës vetëm në 10 vjeçarin pasues vlerësohen me shumën nga 830 miliardë dollarë deri në triliona dollarë. Ekspertët theksojnë se Rusia zotëron një potencial kolosal.