0Një sërë vendesh nga zona e Shengenit shpallën mbi venien në veprim të formularëve të rinj unikë për të gjithë aplikuesit për viza hyrjeje ndër qytetarët rusë. Forma e re e formularëve të vizave, e cila nuk ndryshon fort nga ajo e mëparshme, do të jetë universale. Shtetasi i Federatës Ruse mund të dorëzojë aplikimin për vizë në të gjitha konsullatat e vendeve të zonës së Shengenit. Formularët kombëtarë do të anulohen.