0Federata e Komuniteteve Hebree në Rusi i bëri thirrje udhëheqjes së BE dhe OKB-së për vlerësimin e "një sërë rastesh të paprecedentshme të rehabilitimit të nazizmit dhe të kriminelëve e këlyshëve nazistë", që vërehen kohët e fundit, në veçanti, në Letoni, Moldavi, Estoni dhe në Ukrainë. Në qoftë se nuk do të bëhen kurrfarë deklaratash nga OKB dhe nga BE në lidhje me këtë, atëherë mund të flitet me siguri për rehabilitimin e nazizmit në Europë dhe në botë, në tërësi", është e mendimit Federata e Komuniteteve Hebree.