0Gjermania refuzoi të mbështesë iniciativën legjislative për krijimin në BE të fondit financiar të mbështetjes së europianëve, të cilët kanë mbetur pa punë si rezultat i krizës globale, njofton Agjencia RIA Lajmet me referim tek materialet e përfundimeve të mbledhjes së Këshillit ministror të BE. Propozimi për krijimin e këtij fondi u bë në korrik të vitit 2009 nga Komisioni Europian. Në përputhje me vendimin e tij, parashikohet mundësia e dhënies shtetasit të BE, i cili dëshiron të fillojë një biznes aktivitet, të një mikrokredie me shumë deri në 25 mijë euro.