0Me detyrën e Kryeministrit të Ukrainës deri në krijimin e qeverisë së re u ngarkua Zëvendësi i parë i Kryeministrit Aleksandër Turçinov. Në prag Verhovnaja Rada (parlamenti) i shprehu votëmosbesimin  kabinetit të Julia Timoshenkos, duke e akuazuar atë për kolapsin e ekonomisë së vendit, dhe në këtë mënyrë i dha asaj dorëheqjen. Por kabineti aktual veprues duhet të plotësojë detyrimet e veta deri në krijimin e qeverisë së re. Vetë Julia Timoshenko deklaroi, se jep refuzon të plotësojë detyrat e Kryeministres.