0Çmimi Goncourt për vitin 2010 iu dha romanit të Laurent Bient ku tregohen mizoritë e nazistit Reinhard Heydrich në vitet e Luftës së Dytë botërore. Titulli i librit "HHhH" janë gërmat e para të lajtmotivit të nazistëve që tingëllon kështu: "Truri i Himmlerit quhet Hejdrih". Romani i Bientit tregon për historinë e "mjeshtrit", "vendimeve përfundimtare" (kështu nazistët quanin aksionet ndëshkuese për eliminimin e hebrenjve dhe ciganëve) dhe tregon për likuidimin e partizanëve sllovakë.