0BE është i interesuar në ndërtimin e gazsjellësit "Rryma Jugore". Për këtë me referim tek Komisari europian për energjetikën Gjunter Etinger njoftoi agjencia Franc Press. Komisari europian  bëri thirrje, se Europës nuk i mjaftojnë kapacitetet aktuale të importit të gazit, kurse projekti rus "Rryma Jugore" mund të krijojë një rrjet të ri furnizimi. Ettinger deklaroi, se BE "nuk do të pengojë ndërtimin e projektin "Rryma Jugore", me kusht, që të respektohen kërkesat e garantimit teknik".