0Autoritetet e Estonisë duhet të zhvillojnë dialog aktiv me popullsinë rusishtfolëse të vendit, të drejtat e të cilëve shkelen shpesh, thuhet në raportin e Komisionit Europian të publikuar në Strasburg kundër Racizmit dhe Intolerancës, të specializuar nga organi i ekspertëve të Këshillit të Europës. Gati 8 % e popullsisë së Estonisë nuk kanë shtetësinë e këtij vendi. Autoritetet estoneze duhet të miratojnë urgjentisht amendamentet në legjislacion, i cili garanton të drejtat e pakicave kombëtare, ndër të tjera dhe asaj rusishtfolëse, vihet në dukje në këtë raport.