0Komisioni Europian del kundër racizmit dhe intolerancës, organi ekspert i Këshillit Europian ka ndër mend të bëjë publik raportin mbi situatën me të drejtat e njeriut në Estoni, një kapitull i veçantë i të cilit i kushtohet gjendjes në vend të popullsisë rusishtfolëse. Në Këshillin e Europës venë në dukje, se "popullsia rusishtfolëse i nënshtrohet rrezikut të margjinalizmit, përjashtimit nga strukturat shoqërore dhe procesit të marrjes së vendimeve".