0Kompania e Bashkuar Metarlugjike (KBM) dhe kompania "Nord Stream" nënshkruan kontratën për furnizimin e tubave të uzinës metarlugjike Viksunsk, të cilat do të përdoren për ndërtimin e degëzimit të dytë të gazsjellësit "Nord Stream", njofton Agjencia "Interfax". KMV ka siguruar 25% të kontratës. Pjesa tjetër është ndarë midis Europipe-65% dhe Sumitomo japonez-10%. Furnizimet e para të tubave priten të fillojnë në maj të vitit 2010.