0Në Rusia filloi krijimi i kujtimeve videoarkivore të pjesëmarrësve në Luftën e Madhe Patriotike të viteve 1941-1945. Detyrë e arkivit është kundërveprimi ndaj përpjekjeve për falsifikimin e historisë dhe ruajtjen e kujtimit të veteranëve për brezat e ardhshëm. Për 9 majin, Ditën e Fitores do të regjistrohen 65 mijë intervista. Në SHBA-s ekzistojnë arkivet e "historisë së gjallë" dhe në disa vende të Europës Perëndimore, por arkivi më i madh do të ekzistojë vetëm në Rusi.