0Moldavia nuk ka ndërmend të ngrejë fare çështjen për bashkimin e vet me NATO, deklaroi i Ngarkuari i përkohshëm me detyrat e Presidentit të Moldavisë Mihaj Gimpu. "Në qoftë se do të lindë domosdoshmëria e zgjidhje së çështjes për bashkimin me NATO, atëherë atë do ta zgjidhim vetëm me rrugë të referendumit  mbarë popullor", vuri në dukje ai. "Detyrat prioritare të udhëheqjes së vendit janë integrimi europian dhe likuidimi i varfërisë", theksoi Mihaj Gimpu.