0Microsoft dhe Apple, pavarësisht nga konfrontimi i tyre shumëvjeçar, menduan të bashkëpunojnë pasi ata ndjekin qëllimin e përbashkët, dhe pikërisht, që të bashkohen kundër edhe një gjigandi tjetër të industisë virtuale-kompanisë Google, e cila ndërhyn në territorin e tyre. Një situatë e tillë u shkaktua pasi Google doli në treg me një sistem të ri operativ Chorme për netbooks (notebook jo shumë i madh, i destinuar për akses në Internet dhe punën me aplikacione zyrtare). Vlefta e kësaj çështjeje numëron të ardhura shumëmilionëshe nga reklamat e programet e reja në site-n kërkimor Google.