0Në vitin 2009 Rusia ia la SHBA-s vendin e liderit botëror në sferën e prodhimit të gazit. Në Rusi nxjerrja e gazit gjatë 12 muajve ra në më shumë se 12 %, domethënë janë nxjerrë pak më shumë se 580 miliardë metra kub gaz. Në SHBA-s vëllimet e prodhimit janë rritur. Vetëm për periudhën janar-tetor të vitit 2009 u nxorrën 642 miliardë metra kub gaz. Gjatë kësaj, sipas kërkesave për gazin e saj, Federata Ruse si dhe më parë i lë pas SHBA-s dhe deri tani është lidere botërore. SHBA-s përkatësisht këtij treguesi renditen në vendin e pestë.