0Që nga data 1 janar e vitit 2010 monedhat euro, të prera nga shteti i Vatikanit, do të hidhen në qarkullim në zonën e euros. Në to është paraqitur portreti i Papës së Romës Benedikti XVI. Çdo vend i BE-së, që hyn në zonën e euros, ka të drejtë të prodhojë monedha me simbolin e vet. Deri tani shtete të tilla numërohen gjithsej 18 pa përfshirë këtuVatikanin.