0Papunësia në Rusiu arrit të frenohet, deklaroi Ministria e shëndetësisë dhe zhvillimit social Tatiana Golikova në intervistën ekskluzive dhënë për kanalin televiziv "Vesti". Sipas fjalëve të saj, viti 2009 pricipialisht nuk u dallua nga vitet e tjera. Aktualisht, në mënyrë aktive kërkojnë punë 6 milionë rusë. Gjatë kësaj, janë regjistruar zyrtarisht si të papunë pak më shumë se 2 milionë njerëz. Kjo shifër nuk i kalon tregusit e viteve të tjera.