0Kazani dorëzoi kërkesë për zhvillimin në vend të Lojërave të Para Studentore Europiane në vitin 2012. Për këtë njoftoi Ministri për çështjet e rinisë, sprtit dhe turizmit i kësaj Republike Marat Bariev. Asambleja e Përgjithshme e Shoqatës Europiane të Sportit Studentor javën e kaluar në Vjenë mori vendimin për themelimin e Universiadës Botërore analogjike kontinentale në vitin 2012. Më parë nën egidën e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqatës Europiane të Sportit Studentor u zhvilluan vetëm kampionate Eiropiane. Ndryshimi kryesor qëndron në atë, se do të zhvillohen gara jo midis vendeve, por midis universiteteve të Europës.