0Efektiviteti i punës së drejtorëve të kompanive duhet të matet me rritjen e  efektivitetit të prodhimit, shpejtësinë e rinovimit të teknologjive dhe prodhimeve. Për këtë deklaroi Presidenti i Rusisë Dimitri Medvediev. Ai ngarkoi kompanitë shtetërore të rrisin qenësishëm shpenzimet për zhvillimin inovativ, veçanërisht, në sferën e përpunimeve kërkimoro-shkencore dhe konstruktore. Ai gjithashtu i bëri thirrje biznesmenëve të  investojnë në teknologjitë, të cilat i sigurojnë Rusisë pozita prej lidereje në tregjet botërore.